รับยิงโฆษณา Ads

ทุกช่องทาง Facebook Google Instagram Youtube ETC.

วางแผนโฆษณา
Planning

วางแผนโฆษณาตามงบประมาณ ช่องทาง และประมาณ Key Metrics Ads พร้อมกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ เพื่อบรรลุเป้าหมายธุรกิจของคุณ อย่างคุ้มค่า และตรงกลุ่มเป้าหมาย

เพิ่มประสิทธิภาพ Ads
Optimizing

คอย Monitor มากกว่า 6 ชั่วโมง/วัน ให้ Campaign Ads ของคุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ดีกว่า KPI ที่ได้ตั้งไว้

วิเคราะห์ และรายงานผล
Analysis & Report

วิเคราะห์ผลลัพท์ และจัดทำรายงานด้วยข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง สามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และตรงใจกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด ด้วยเทคนิคในการ Tracking ติดตามพฤติกรรมของ User

ปรึกษา ฟรี !!

ยิงโฆษณา Facebook Google อื่นๆ เพิ่มยอดขาย
นกฮูก ฮับ ยินดีให้คำปรึกษา พูดคุย แนะนำสำหรับธุรกิจของคุณ ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ